Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Μέσα του (Ανέστης Ευαγγέλου, Χρήστος Λεττονός, Γ. Ξ. Στογιαννίδης)», Νέα Πορεία, τόμ. 40, τχ. 474-476 (Αύγουστος-Οκτώβριος 1994), σ. 161-162