Είστε εδώ

Νέα Πορεία, έτος 1986, τεύχος 371-373

Κωνσταντίνος Β., «Συγκαταβάσεις», Νέα Πορεία, τόμ. 32, τχ. 371-373 (Ιανουάριος-Μάρτιος 1986), σ. 22

Κωνσταντίνος Β., «Μόνο μια φορά», Νέα Πορεία, τόμ. 32, τχ. 371-373 (Ιανουάριος-Μάρτιος 1986), σ. 22-23

Κωνσταντίνος Β., «Ακριβές αντίγραφο», Νέα Πορεία, τόμ. 32, τχ. 371-373 (Ιανουάριος-Μάρτιος 1986), σ. 23

Κωνσταντίνος Β., «Οριστική διαπίστευσις», Νέα Πορεία, τόμ. 32, τχ. 371-373 (Ιανουάριος-Μάρτιος 1986), σ. 23

(ανυπόγραφο), «Τα ταπεινά-τα καλά», Νέα Πορεία, τόμ. 32, τχ. 371-373 (Ιανουάριος-Μάρτιος 1986), σ. 1

Αλαβέρα Ρούλα, «Υποθέσεις ενός ξένου της παρακμής και της Καίτε Κόλβιτς», Νέα Πορεία, τόμ. 32, τχ. 371-373 (Ιανουάριος-Μάρτιος 1986), σ. 2-12

Byron George Gordon, «Η ιστορία του Χαλήλ», Νέα Πορεία, τόμ. 32, τχ. 371-373 (Ιανουάριος-Μάρτιος 1986), σ. 13-21

Σκαρτσής Σωκράτης Λ., «Ο ρόλος της τονικότητας στην ποίηση», Νέα Πορεία, τόμ. 32, τχ. 371-373 (Ιανουάριος-Μάρτιος 1986), σ. 24-26

Βέης Γιώργος, «Μικρός οδηγός μεταμορφώσεων», Νέα Πορεία, τόμ. 32, τχ. 371-373 (Ιανουάριος-Μάρτιος 1986), σ. 27-28

Καραμπουγίδης Γιώργος, «Χ. Ενύπνιον δημοδιδασκάλου», Νέα Πορεία, τόμ. 32, τχ. 371-373 (Ιανουάριος-Μάρτιος 1986), σ. 28

Καραμπουγίδης Γιώργος, «ΧΙ», Νέα Πορεία, τόμ. 32, τχ. 371-373 (Ιανουάριος-Μάρτιος 1986), σ. 28

Πράτσικας Μανώλης, «Η επιστροφή», Νέα Πορεία, τόμ. 32, τχ. 371-373 (Ιανουάριος-Μάρτιος 1986), σ. 29-32

Ζαφειρίου Θεόδωρος Π., «Το τέλος», Νέα Πορεία, τόμ. 32, τχ. 371-373 (Ιανουάριος-Μάρτιος 1986), σ. 33

Ζαφειρίου Θεόδωρος Π., «Τριάντα έτη συνομήλικοι», Νέα Πορεία, τόμ. 32, τχ. 371-373 (Ιανουάριος-Μάρτιος 1986), σ. 33

Λιόντος Σωτήρης, «Η άπτερος φλόγα», Νέα Πορεία, τόμ. 32, τχ. 371-373 (Ιανουάριος-Μάρτιος 1986), σ. 34

Λιόντος Σωτήρης, «Ομιχλώδης φρενίτιδα οστών», Νέα Πορεία, τόμ. 32, τχ. 371-373 (Ιανουάριος-Μάρτιος 1986), σ. 34

«Εκδόσεις Νέας Πορείας», Νέα Πορεία, τόμ. 32, τχ. 371-373 (Ιανουάριος-Μάρτιος 1986), σ. 35-40