Είστε εδώ

Κωνσταντίνος Β., «Οριστική διαπίστευσις», Νέα Πορεία, τόμ. 32, τχ. 371-373 (Ιανουάριος-Μάρτιος 1986), σ. 23