Είστε εδώ

Λιόντος Σωτήρης, «Η άπτερος φλόγα», Νέα Πορεία, τόμ. 32, τχ. 371-373 (Ιανουάριος-Μάρτιος 1986), σ. 34