Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Τα ταπεινά-τα καλά», Νέα Πορεία, τόμ. 32, τχ. 371-373 (Ιανουάριος-Μάρτιος 1986), σ. 1