Είστε εδώ

Αλαβέρα Ρούλα, «Υποθέσεις ενός ξένου της παρακμής και της Καίτε Κόλβιτς», Νέα Πορεία, τόμ. 32, τχ. 371-373 (Ιανουάριος-Μάρτιος 1986), σ. 2-12