Είστε εδώ

Σκαρτσής Σωκράτης Λ., «Ο ρόλος της τονικότητας στην ποίηση», Νέα Πορεία, τόμ. 32, τχ. 371-373 (Ιανουάριος-Μάρτιος 1986), σ. 24-26