Είστε εδώ

Νέα Πορεία, έτος 1983, τεύχος 345-346

(ανυπόγραφο), «Για την κριτική», Νέα Πορεία, τόμ. 29, τχ. 345-346 (Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1983), σ. 145

Kafka Franz, «Έρευνες ενός σκύλου», Νέα Πορεία, τόμ. 29, τχ. 345-346 (Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1983), σ. 146-178

Γεωργιάδης Θανάσης, «Οπτήριον», Νέα Πορεία, τόμ. 29, τχ. 345-346 (Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1983), σ. 179-181

Γεωργιάδης Θανάσης, «Πάντα οιακίζει κεραυνός», Νέα Πορεία, τόμ. 29, τχ. 345-346 (Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1983), σ. 181

Παππά Λένα, «Η αροκάρια», Νέα Πορεία, τόμ. 29, τχ. 345-346 (Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1983), σ. 182-185

Γιούρης Ηλίας, «Κατεδάφιση», Νέα Πορεία, τόμ. 29, τχ. 345-346 (Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1983), σ. 186

Γιούρης Ηλίας, «Πράξη γραφής», Νέα Πορεία, τόμ. 29, τχ. 345-346 (Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1983), σ. 186

Γιούρης Ηλίας, «Εμβατήριο», Νέα Πορεία, τόμ. 29, τχ. 345-346 (Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1983), σ. 187

Γιούρης Ηλίας, «Εκμυστηρεύσεις», Νέα Πορεία, τόμ. 29, τχ. 345-346 (Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1983), σ. 187-188

«Περιεχόμενα ΚΘ' τόμου (1983)», Νέα Πορεία, τόμ. 29, τχ. 345-346 (Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1983), σ. 189-192