Είστε εδώ

Γεωργιάδης Θανάσης, «Πάντα οιακίζει κεραυνός», Νέα Πορεία, τόμ. 29, τχ. 345-346 (Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1983), σ. 181