Είστε εδώ

Γιούρης Ηλίας, «Εκμυστηρεύσεις», Νέα Πορεία, τόμ. 29, τχ. 345-346 (Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1983), σ. 187-188