Είστε εδώ

Νέα Πορεία, έτος 1976, τεύχος 259-262

(ανυπόγραφο), «Η χρονιά που έρχεται», Νέα Πορεία, τόμ. 22, τχ. 259-262 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1976), σ. 133

Meckel Christoph, «Το γάντι της Γαβριέλας», Νέα Πορεία, τόμ. 22, τχ. 259-262 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1976), σ. 134

Meckel Christoph, «Μοναχικός συνομιλητής», Νέα Πορεία, τόμ. 22, τχ. 259-262 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1976), σ. 134-135

Meckel Christoph, «Λόγος για το Ποίημα», Νέα Πορεία, τόμ. 22, τχ. 259-262 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1976), σ. 135-136

Αλαβέρας Τηλέμαχος, «Αμιξία», Νέα Πορεία, τόμ. 22, τχ. 259-262 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1976), σ. 137-149

Βιστωνίτης Αναστάσης, «Οδός Ηπείρου Τετάρτη πρωί ώρα 8 και 10'», Νέα Πορεία, τόμ. 22, τχ. 259-262 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1976), σ. 150

Βιστωνίτης Αναστάσης, «Ουκ έστιν. . .», Νέα Πορεία, τόμ. 22, τχ. 259-262 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1976), σ. 150

Βιστωνίτης Αναστάσης, «Άρατε πύλας», Νέα Πορεία, τόμ. 22, τχ. 259-262 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1976), σ. 151

Βιστωνίτης Αναστάσης, «Γραφεύς Γ'», Νέα Πορεία, τόμ. 22, τχ. 259-262 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1976), σ. 151

Ευαγγέλου Ανέστης, «Γιώργος Θέμελης ή το τεντωμένο σκοινί του κινδύνου», Νέα Πορεία, τόμ. 22, τχ. 259-262 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1976), σ. 152-159

Robert Marthe, «Από τη ζωή του Κάφκα», Νέα Πορεία, τόμ. 22, τχ. 259-262 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1976), σ. 160-162

Πολύζος Αχιλλέας, «Έφυγες να μετρήσεις», Νέα Πορεία, τόμ. 22, τχ. 259-262 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1976), σ. 163

Πολύζος Αχιλλέας, «Απουσία», Νέα Πορεία, τόμ. 22, τχ. 259-262 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1976), σ. 163

Νικηφόρου Τόλης, «Η κόρη της ασφάλτου», Νέα Πορεία, τόμ. 22, τχ. 259-262 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1976), σ. 164-165

Μερακλής Μιχάλης Γ., «Μελισσάνθης, Τα ποιήματα (1930-1974)», Νέα Πορεία, τόμ. 22, τχ. 259-262 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1976), σ. 166-174

Βασιλειάδης Σ.Ι., «Χρήστου Ντάλια, Στην εφαπτομένη», Νέα Πορεία, τόμ. 22, τχ. 259-262 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1976), σ. 174-176

Μερακλής Μιχάλης Γ., «Στέλιος Ξεφλούδας, Ο Δον Κιχώτης στον παράδεισο, μυθιστόρημα», Νέα Πορεία, τόμ. 22, τχ. 259-262 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1976), σ. 176-178

Μερακλής Μιχάλης Γ., «Μιχαήλ Μήτρας, Το άλλοθι της περιγραφής», Νέα Πορεία, τόμ. 22, τχ. 259-262 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1976), σ. 178-180

Βιστωνίτης Αναστάσης, «Β. Κωνσταντίνου, Υπό γωνίαν 90°, διηγήματα», Νέα Πορεία, τόμ. 22, τχ. 259-262 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1976), σ. 180-182

«Περιεχόμενα ΚΒ΄ τόμου (1976)», Νέα Πορεία, τόμ. 22, τχ. 259-262 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1976), σ. 183-185

«Εκδόσεις Νέας Πορείας», Νέα Πορεία, τόμ. 22, τχ. 259-262 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1976), σ. 186-188