Είστε εδώ

Μερακλής Μιχάλης Γ., «Μιχαήλ Μήτρας, Το άλλοθι της περιγραφής», Νέα Πορεία, τόμ. 22, τχ. 259-262 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1976), σ. 178-180