Είστε εδώ

Βασιλειάδης Σ.Ι., «Χρήστου Ντάλια, Στην εφαπτομένη», Νέα Πορεία, τόμ. 22, τχ. 259-262 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1976), σ. 174-176