Είστε εδώ

Μερακλής Μιχάλης Γ., «Μελισσάνθης, Τα ποιήματα (1930-1974)», Νέα Πορεία, τόμ. 22, τχ. 259-262 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1976), σ. 166-174