Είστε εδώ

Βιστωνίτης Αναστάσης, «Β. Κωνσταντίνου, Υπό γωνίαν 90°, διηγήματα», Νέα Πορεία, τόμ. 22, τχ. 259-262 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1976), σ. 180-182