Είστε εδώ

Νέα Πορεία, έτος 1975, τεύχος 247-250

Μιχαήλ Κ., «Κοραλία Θεοτοκά, Το ποίημα, οι μεγάλες διαδικασίες», Νέα Πορεία, τόμ. 21, τχ. 247-250 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1975), σ. 206-207

Μιχαήλ Κ., «Γιάννης Κοντός, Τα απρόοπτα», Νέα Πορεία, τόμ. 21, τχ. 247-250 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1975), σ. 207-208

Μιχαήλ Κ., «Κώστας Ροδαράκης, Ύδρα», Νέα Πορεία, τόμ. 21, τχ. 247-250 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1975), σ. 208-209

Μιχαήλ Κ., «Γκεόρκ Τρακλ, Τα πεζά ποιήματα, εισαγωγή-μετάφραση Όλγας Βότση», Νέα Πορεία, τόμ. 21, τχ. 247-250 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1975), σ. 209-210

(ανυπόγραφο), «Το έτος 1975», Νέα Πορεία, τόμ. 21, τχ. 247-250 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1975), σ. 153-154

Αλαβέρας Τηλέμαχος, «Γράμματα Βερενίκης», Νέα Πορεία, τόμ. 21, τχ. 247-250 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1975), σ. 155-176

Vérine I., «Ένας βασικός κώδικας», Νέα Πορεία, τόμ. 21, τχ. 247-250 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1975), σ. 177-183

Πλαστήρας Κώστας, «Η ανακομιδή», Νέα Πορεία, τόμ. 21, τχ. 247-250 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1975), σ. 183

Βαρβέρης Γιάννης, «Οι αίνοι», Νέα Πορεία, τόμ. 21, τχ. 247-250 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1975), σ. 184

Βαρβέρης Γιάννης, «Ύπνου σπουδή», Νέα Πορεία, τόμ. 21, τχ. 247-250 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1975), σ. 184

Βαρβέρης Γιάννης, «Στα πρόθυρα», Νέα Πορεία, τόμ. 21, τχ. 247-250 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1975), σ. 185

Γλέζος Πέτρος, «Σαν αστραπή. . .», Νέα Πορεία, τόμ. 21, τχ. 247-250 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1975), σ. 186-191

Δέλιος Γιώργος, «Στρατευμένη και αδέσμευτη τέχνη», Νέα Πορεία, τόμ. 21, τχ. 247-250 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1975), σ. 192-196

Γιοκαρίνη Κούλα, «Μετανάστες», Νέα Πορεία, τόμ. 21, τχ. 247-250 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1975), σ. 197

Ξεινός Γιώργος, «Ασφαλώς», Νέα Πορεία, τόμ. 21, τχ. 247-250 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1975), σ. 202-204

Φλαμουρτζόγλου Θωμάς, «Η πολυπραγμοσύνη στην υπηρεσία της αυτοπροβολής», Νέα Πορεία, τόμ. 21, τχ. 247-250 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1975), σ. 205

«Περιεχόμενα ΚΑ΄ τόμου (1975)», Νέα Πορεία, τόμ. 21, τχ. 247-250 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1975), σ. 211-213

«Εκδόσεις Νέας Πορείας», Νέα Πορεία, τόμ. 21, τχ. 247-250 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1975), σ. 214-216

Χ. Μ., «Ο κόσμος της Κύπρου», Νέα Πορεία, τόμ. 21, τχ. 247-250 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1975), σ. 198-201