Είστε εδώ

Μιχαήλ Κ., «Γιάννης Κοντός, Τα απρόοπτα», Νέα Πορεία, τόμ. 21, τχ. 247-250 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1975), σ. 207-208