Είστε εδώ

Μιχαήλ Κ., «Γκεόρκ Τρακλ, Τα πεζά ποιήματα, εισαγωγή-μετάφραση Όλγας Βότση», Νέα Πορεία, τόμ. 21, τχ. 247-250 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1975), σ. 209-210