Είστε εδώ

Δέλιος Γιώργος, «Στρατευμένη και αδέσμευτη τέχνη», Νέα Πορεία, τόμ. 21, τχ. 247-250 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1975), σ. 192-196