Είστε εδώ

Νέα Πορεία, έτος 1971, τεύχος 191-194

Πεντζίκης Νίκος Γαβριήλ, «Προσπάθεια εντόπισης της Βυζαντινής τέχνης στο σήμερα», Νέα Πορεία, τόμ. 17, τχ. 191-194 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1971), σ. 1-12

Δάρδα Άννα, «Παρενέργεια», Νέα Πορεία, τόμ. 17, τχ. 191-194 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1971), σ. 12

Σαριγγέλη Μ., «Μόνο σαν φλέβες», Νέα Πορεία, τόμ. 17, τχ. 191-194 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1971), σ. 12

Αλαβέρα Ρούλα, «Η μάσκα των θορύβων», Νέα Πορεία, τόμ. 17, τχ. 191-194 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1971), σ. 13-14

Βιστωνίτης Αναστάσης, «Enfin», Νέα Πορεία, τόμ. 17, τχ. 191-194 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1971), σ. 14

Υφαντής Γιάννης, «Χωροχρόνος», Νέα Πορεία, τόμ. 17, τχ. 191-194 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1971), σ. 14

Κέντρου-Αγαθοπούλου Μαρία, «Πράξη», Νέα Πορεία, τόμ. 17, τχ. 191-194 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1971), σ. 15

Κέντρου-Αγαθοπούλου Μαρία, «Σχήμα», Νέα Πορεία, τόμ. 17, τχ. 191-194 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1971), σ. 15

Κέντρου-Αγαθοπούλου Μαρία, «Κίνηση», Νέα Πορεία, τόμ. 17, τχ. 191-194 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1971), σ. 16

Κογγίδου Αλκμήνη, «Προσμονή», Νέα Πορεία, τόμ. 17, τχ. 191-194 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1971), σ. 16

Παπασιώπης Παύλος, «Αυθάδεια», Νέα Πορεία, τόμ. 17, τχ. 191-194 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1971), σ. 17-21

Ξεινός Γιώργος, «Μπορείς να βλέπεις το αναγνωστικό κοινό σήμερα;», Νέα Πορεία, τόμ. 17, τχ. 191-194 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1971), σ. 22-28

Βαλιούλης Στέργιος, «Το θάμα», Νέα Πορεία, τόμ. 17, τχ. 191-194 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1971), σ. 29-30

Βαλιούλης Στέργιος, «Καθίζηση», Νέα Πορεία, τόμ. 17, τχ. 191-194 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1971), σ. 30

Βαλιούλης Στέργιος, «Το αλογάκι», Νέα Πορεία, τόμ. 17, τχ. 191-194 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1971), σ. 30

Camus Albert, «Η παρεξήγηση», Νέα Πορεία, τόμ. 17, τχ. 191-194 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1971), σ. 31-41

Μουρέλος Γιώργος, «Γιώργου Σαραντάρη, Δοκίμια», Νέα Πορεία, τόμ. 17, τχ. 191-194 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1971), σ. 42-44

Μουρέλος Γιώργος, «Γιώργου Δέλιου, Γράμματα από την Αμερική, μυθιστόρημα», Νέα Πορεία, τόμ. 17, τχ. 191-194 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1971), σ. 44

«Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης», Νέα Πορεία, τόμ. 17, τχ. 191-194 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1971), σ. 47

«Εκδόσεις Νέας Πορείας», Νέα Πορεία, τόμ. 17, τχ. 191-194 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1971), σ. 48

Μιχαήλ Κ., «Σάκη Παπαδημητρίου, Το ασανσέρ, πεζογραφήματα», Νέα Πορεία, τόμ. 17, τχ. 191-194 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1971), σ. 44-45

Μιχαήλ Κ., «Γ. Μουρέλου, Η Μεγάλη Σύρτις, 12 ποιητικά σχέδια», Νέα Πορεία, τόμ. 17, τχ. 191-194 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1971), σ. 45-47