Είστε εδώ

Αλαβέρα Ρούλα, «Η μάσκα των θορύβων», Νέα Πορεία, τόμ. 17, τχ. 191-194 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1971), σ. 13-14