Είστε εδώ

Πεντζίκης Νίκος Γαβριήλ, «Προσπάθεια εντόπισης της Βυζαντινής τέχνης στο σήμερα», Νέα Πορεία, τόμ. 17, τχ. 191-194 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1971), σ. 1-12