Είστε εδώ

Μιχαήλ Κ., «Σάκη Παπαδημητρίου, Το ασανσέρ, πεζογραφήματα», Νέα Πορεία, τόμ. 17, τχ. 191-194 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1971), σ. 44-45