Είστε εδώ

Μιχαήλ Κ., «Γ. Μουρέλου, Η Μεγάλη Σύρτις, 12 ποιητικά σχέδια», Νέα Πορεία, τόμ. 17, τχ. 191-194 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1971), σ. 45-47