Είστε εδώ

Παπασιώπης Παύλος, «Αυθάδεια», Νέα Πορεία, τόμ. 17, τχ. 191-194 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1971), σ. 17-21