Είστε εδώ

Νέα Πορεία, έτος 1969, τεύχος 175-176

Περάνθης Μιχαήλ, «Η αθέατη πλευρά», Νέα Πορεία, τόμ. 15, τχ. 175-176 (Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 1969), σ. 121

Μουρέλος Γιώργος, «Οι βιολογικές, οι ψυχολογικές και οι κοινωνικές βάσεις των Καλών Τεχνών», Νέα Πορεία, τόμ. 15, τχ. 175-176 (Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 1969), σ. 122-130

Αθανασούλης Κρίτων, «Ο άλλος της ωραίας μοναξιάς», Νέα Πορεία, τόμ. 15, τχ. 175-176 (Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 1969), σ. 131-151

Κογγίδου Αλκμήνη, «Περιγραφή», Νέα Πορεία, τόμ. 15, τχ. 175-176 (Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 1969), σ. 152

Κογγίδου Αλκμήνη, «Τα πράγματα», Νέα Πορεία, τόμ. 15, τχ. 175-176 (Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 1969), σ. 152

Κογγίδου Αλκμήνη, «Το ανώνυμο πλήθος», Νέα Πορεία, τόμ. 15, τχ. 175-176 (Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 1969), σ. 152

Κογγίδου Αλκμήνη, «Μου είπαν», Νέα Πορεία, τόμ. 15, τχ. 175-176 (Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 1969), σ. 153

Κογγίδου Αλκμήνη, «Οικοδομή», Νέα Πορεία, τόμ. 15, τχ. 175-176 (Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 1969), σ. 153

Ιωαννίδης Χάρης, «Θάνατος», Νέα Πορεία, τόμ. 15, τχ. 175-176 (Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 1969), σ. 154-155

Τσιαμπούση Καίτη, «Κελιά για λιγόζωους», Νέα Πορεία, τόμ. 15, τχ. 175-176 (Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 1969), σ. 155

Παπαχρόνης Λάμπρος, «Ο κινηματογράφος. Το 10ο φεστιβάλ κινηματογράφου», Νέα Πορεία, τόμ. 15, τχ. 175-176 (Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 1969), σ. 156-158

Μπαγλάνης Βάγιος, «Ηλία Π. Κατσόγιαννη, Ελληνικό», Νέα Πορεία, τόμ. 15, τχ. 175-176 (Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 1969), σ. 158-159

Μπαγλάνης Βάγιος, «Πέτρου Σπεντζή, Περιγράμματα», Νέα Πορεία, τόμ. 15, τχ. 175-176 (Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 1969), σ. 159-161

Μπαγλάνης Βάγιος, «Ηλία Σιμόπουλου, Τεκμήρια», Νέα Πορεία, τόμ. 15, τχ. 175-176 (Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 1969), σ. 161

Μπαγλάνης Βάγιος, «Μπιάνκα Ρωμαίου, Εν ώρα νυκτός», Νέα Πορεία, τόμ. 15, τχ. 175-176 (Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 1969), σ. 161-162

Μπαγλάνης Βάγιος, «Γαλάτειας Μπαλτά, Διατονικά», Νέα Πορεία, τόμ. 15, τχ. 175-176 (Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 1969), σ. 163

Μπαγλάνης Βάγιος, «Λευτέρη Μαραγκάκη, Ποιήματα», Νέα Πορεία, τόμ. 15, τχ. 175-176 (Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 1969), σ. 163-164

«Εκδόσεις Νέας Πορείας», Νέα Πορεία, τόμ. 15, τχ. 175-176 (Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 1969), σ. 165

«Έτοιμα φαγητά ΖΑΝΑΕ», Νέα Πορεία, τόμ. 15, τχ. 175-176 (Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 1969), σ. 166

«ΦΙΞ», Νέα Πορεία, τόμ. 15, τχ. 175-176 (Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 1969), σ. 166

«Αλευροβιομηχανία Κατσαβουνίδης», Νέα Πορεία, τόμ. 15, τχ. 175-176 (Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 1969), σ. 167

«ΣΙΖΑΛ», Νέα Πορεία, τόμ. 15, τχ. 175-176 (Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 1969), σ. 167

«Βίλκα Βιομηχανία ιούτης, λινού, καννάβεως», Νέα Πορεία, τόμ. 15, τχ. 175-176 (Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 1969), σ. 167

«ΕΒΕΜ Βιομηχανία ελαστικού», Νέα Πορεία, τόμ. 15, τχ. 175-176 (Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 1969), σ. 168

«Αλυσίδα Βιομηχανία ελαστικού», Νέα Πορεία, τόμ. 15, τχ. 175-176 (Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 1969), σ. 168