Είστε εδώ

Αθανασούλης Κρίτων, «Ο άλλος της ωραίας μοναξιάς», Νέα Πορεία, τόμ. 15, τχ. 175-176 (Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 1969), σ. 131-151