Είστε εδώ

Περάνθης Μιχαήλ, «Η αθέατη πλευρά», Νέα Πορεία, τόμ. 15, τχ. 175-176 (Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 1969), σ. 121