Είστε εδώ

Μπαγλάνης Βάγιος, «Λευτέρη Μαραγκάκη, Ποιήματα», Νέα Πορεία, τόμ. 15, τχ. 175-176 (Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 1969), σ. 163-164