Είστε εδώ

Νέα Πορεία, έτος 1968, τεύχος 165-166

Μουρέλος Γιώργος, «Της λησμονιάς», Νέα Πορεία, τόμ. 14, τχ. 165-166 (Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1968), σ. 201

Kostelanetz Richard, «Η σύγχρονη λογοτεχνία», Νέα Πορεία, τόμ. 14, τχ. 165-166 (Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1968), σ. 202-213

Klidzejs Janis, «Ο άνθρωπος με την πέτρα του», Νέα Πορεία, τόμ. 14, τχ. 165-166 (Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1968), σ. 214-224

Μαυρίδης Παναγιώτης Θ., «Ευγονική», Νέα Πορεία, τόμ. 14, τχ. 165-166 (Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1968), σ. 224

Μπαγλάνης Βάγιος, «Πέντε ποιήματα», Νέα Πορεία, τόμ. 14, τχ. 165-166 (Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1968), σ. 225-227

Δεληγιώργη Αλεξάνδρα, «Η γέφυρα», Νέα Πορεία, τόμ. 14, τχ. 165-166 (Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1968), σ. 228-231

Μπαγλάνης Βάγιος, «Αθηνάς Ταρσούλη, Εσπερινά, ποιήματα», Νέα Πορεία, τόμ. 14, τχ. 165-166 (Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1968), σ. 232-233

Μπαγλάνης Βάγιος, «Μανώλη Πράτσικα, Οδοιπορικό, ποιήματα», Νέα Πορεία, τόμ. 14, τχ. 165-166 (Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1968), σ. 233-234

Μπαγλάνης Βάγιος, «Γιώργη Μανουσάκη, Μονόλογοι, ποιήματα», Νέα Πορεία, τόμ. 14, τχ. 165-166 (Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1968), σ. 234-235

Μπαγλάνης Βάγιος, «Αλεξάνδρας Παραφεντίδου, Τρεις ποιηταί της Θεσσαλονίκης: Γ. Βαφόπουλος, Τ. Γκοσιόπουλος, Ιφ. Διδασκάλου, μελέτη», Νέα Πορεία, τόμ. 14, τχ. 165-166 (Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1968), σ. 235-236

«Οινοποιία Μαλαματίνα», Νέα Πορεία, τόμ. 14, τχ. 165-166 (Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1968), σ. 236

«Περιεχόμενα ΙΓ' τόμου (1967)», Νέα Πορεία, τόμ. 14, τχ. 165-166 (Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1968), σ. 237-238

«Κατασκευαί ηλεκτρικών μηχανών Σπύρος Δαμίγος και Σία Ο.Ε.», Νέα Πορεία, τόμ. 14, τχ. 165-166 (Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1968), σ. 238

«Περιεχόμενα ΙΔ' τόμου (1968)», Νέα Πορεία, τόμ. 14, τχ. 165-166 (Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1968), σ. 239-240