Είστε εδώ

Δεληγιώργη Αλεξάνδρα, «Η γέφυρα», Νέα Πορεία, τόμ. 14, τχ. 165-166 (Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1968), σ. 228-231