Είστε εδώ

Μπαγλάνης Βάγιος, «Μανώλη Πράτσικα, Οδοιπορικό, ποιήματα», Νέα Πορεία, τόμ. 14, τχ. 165-166 (Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1968), σ. 233-234