Είστε εδώ

Klidzejs Janis, «Ο άνθρωπος με την πέτρα του», Νέα Πορεία, τόμ. 14, τχ. 165-166 (Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1968), σ. 214-224