Είστε εδώ

Μπαγλάνης Βάγιος, «Αλεξάνδρας Παραφεντίδου, Τρεις ποιηταί της Θεσσαλονίκης: Γ. Βαφόπουλος, Τ. Γκοσιόπουλος, Ιφ. Διδασκάλου, μελέτη», Νέα Πορεία, τόμ. 14, τχ. 165-166 (Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1968), σ. 235-236