Είστε εδώ

Νέα Πορεία, έτος 1967, τεύχος 152-153

Κόρφης Πέτρος, «Νίκου Ι. Μέρτζου, Βορεινά υστερόγραφα, χρονογραφήματα», Νέα Πορεία, τόμ. 13, τχ. 152-153 (Οκτώβριος-Νοέμβριος 1967), σ. 178

Κόρφης Πέτρος, «Διαμαντή Φλωράκη, Το ναρκοπέδιο, νουβέλλα», Νέα Πορεία, τόμ. 13, τχ. 152-153 (Οκτώβριος-Νοέμβριος 1967), σ. 178-179

Καρέλλη Ζωή, «Περιμένοντας τον Γκοντό ή το πάθος της αδράνειας», Νέα Πορεία, τόμ. 13, τχ. 152-153 (Οκτώβριος-Νοέμβριος 1967), σ. 149-167

Κότσιρας Γιωργής, «Ψυχή των πραγμάτων», Νέα Πορεία, τόμ. 13, τχ. 152-153 (Οκτώβριος-Νοέμβριος 1967), σ. 168

Κότσιρας Γιωργής, «Πλύσις εγκεφάλου», Νέα Πορεία, τόμ. 13, τχ. 152-153 (Οκτώβριος-Νοέμβριος 1967), σ. 168-169

Κότσιρας Γιωργής, «Ένας διάδρομος», Νέα Πορεία, τόμ. 13, τχ. 152-153 (Οκτώβριος-Νοέμβριος 1967), σ. 169-170

Κότσιρας Γιωργής, «Η πόρτα», Νέα Πορεία, τόμ. 13, τχ. 152-153 (Οκτώβριος-Νοέμβριος 1967), σ. 170

Κότσιρας Γιωργής, «Σπασμένος καθρέφτης», Νέα Πορεία, τόμ. 13, τχ. 152-153 (Οκτώβριος-Νοέμβριος 1967), σ. 170-171

Κότσιρας Γιωργής, «Το τραπέζι», Νέα Πορεία, τόμ. 13, τχ. 152-153 (Οκτώβριος-Νοέμβριος 1967), σ. 171-172

Κότσιρας Γιωργής, «Παραμορφωτικό κάτοπτρο», Νέα Πορεία, τόμ. 13, τχ. 152-153 (Οκτώβριος-Νοέμβριος 1967), σ. 172

Κότσιρας Γιωργής, «Οι φωνές των τυφλών», Νέα Πορεία, τόμ. 13, τχ. 152-153 (Οκτώβριος-Νοέμβριος 1967), σ. 172-173

Κότσιρας Γιωργής, «Ταχυδακτυλουργός», Νέα Πορεία, τόμ. 13, τχ. 152-153 (Οκτώβριος-Νοέμβριος 1967), σ. 173

Κότσιρας Γιωργής, «Κεραίες τηλεοράσεως», Νέα Πορεία, τόμ. 13, τχ. 152-153 (Οκτώβριος-Νοέμβριος 1967), σ. 174

Wilde Oscar, «Ο διδάσκαλος της σοφίας», Νέα Πορεία, τόμ. 13, τχ. 152-153 (Οκτώβριος-Νοέμβριος 1967), σ. 175-177

Βασιλειάδης Σ.Ι., «Αλεξάνδρας Παραφεντίδου, Φωτεινά Διαλείμματα, ποιήματα», Νέα Πορεία, τόμ. 13, τχ. 152-153 (Οκτώβριος-Νοέμβριος 1967), σ. 179-180

Χ. Μ., «Ευριπίδη, Μήδεια, Ηλέκτρα, σε μετάφραση Κούλη Αλέπη», Νέα Πορεία, τόμ. 13, τχ. 152-153 (Οκτώβριος-Νοέμβριος 1967), σ. 180