Είστε εδώ

Κόρφης Πέτρος, «Νίκου Ι. Μέρτζου, Βορεινά υστερόγραφα, χρονογραφήματα», Νέα Πορεία, τόμ. 13, τχ. 152-153 (Οκτώβριος-Νοέμβριος 1967), σ. 178