Είστε εδώ

Κόρφης Πέτρος, «Διαμαντή Φλωράκη, Το ναρκοπέδιο, νουβέλλα», Νέα Πορεία, τόμ. 13, τχ. 152-153 (Οκτώβριος-Νοέμβριος 1967), σ. 178-179