Είστε εδώ

Βασιλειάδης Σ.Ι., «Αλεξάνδρας Παραφεντίδου, Φωτεινά Διαλείμματα, ποιήματα», Νέα Πορεία, τόμ. 13, τχ. 152-153 (Οκτώβριος-Νοέμβριος 1967), σ. 179-180