Είστε εδώ

Χ. Μ., «Ευριπίδη, Μήδεια, Ηλέκτρα, σε μετάφραση Κούλη Αλέπη», Νέα Πορεία, τόμ. 13, τχ. 152-153 (Οκτώβριος-Νοέμβριος 1967), σ. 180