Είστε εδώ

Νέα Πορεία, έτος 1961, τεύχος 82

Βαρβιτσιώτης Τάκης, «Η ιστορία του ρόδου», Νέα Πορεία, τόμ. 7, τχ. 82 (Δεκέμβριος 1961), σ. 385

Αθανασούλης Κρίτων, «Περί ποιήσεως», Νέα Πορεία, τόμ. 7, τχ. 82 (Δεκέμβριος 1961), σ. 386-390

Γλέζος Πέτρος, «Οι τέντες», Νέα Πορεία, τόμ. 7, τχ. 82 (Δεκέμβριος 1961), σ. 391-393

Στογιαννίδης Γιώργος Ξ., «Ελευθερία», Νέα Πορεία, τόμ. 7, τχ. 82 (Δεκέμβριος 1961), σ. 393

Apollinaire Guillaume, «Ζώνη», Νέα Πορεία, τόμ. 7, τχ. 82 (Δεκέμβριος 1961), σ. 394-400

Κοτζιάς Αλέξανδρος, «Οι απρόβλεπτες συνέπειες της τομής δύο τροχιών», Νέα Πορεία, τόμ. 7, τχ. 82 (Δεκέμβριος 1961), σ. 401-409

(ανυπόγραφο), «Από μήνα σε μήνα», Νέα Πορεία, τόμ. 7, τχ. 82 (Δεκέμβριος 1961), σ. 410

Γιαννόπουλος Αλκιβιάδης, «Περιθώριο. Πέτρος Σ. Σπανδωνίδης», Νέα Πορεία, τόμ. 7, τχ. 82 (Δεκέμβριος 1961), σ. 411-413

Σπανδωνίδης Πέτρος Σ., «Νέλλης Θεοδώρου, Παστοράλε, μυθιστόρημα», Νέα Πορεία, τόμ. 7, τχ. 82 (Δεκέμβριος 1961), σ. 418-420

Βασιλειάδης Σ.Ι., «Στεφ. Χατζημιχελάκη, Διηγήματα», Νέα Πορεία, τόμ. 7, τχ. 82 (Δεκέμβριος 1961), σ. 420-422

«Βιβλία που λάβαμε», Νέα Πορεία, τόμ. 7, τχ. 82 (Δεκέμβριος 1961), σ. 422-423

«Περιεχόμενα Ζ' τόμου (1961)», Νέα Πορεία, τόμ. 7, τχ. 82 (Δεκέμβριος 1961), σ. 424-427

«Διαφημίζεστε από τις σελίδες της Νέας Πορείας», Νέα Πορεία, τόμ. 7, τχ. 82 (Δεκέμβριος 1961), σ. 427

«Ψυγεία Μακεδονία», Νέα Πορεία, τόμ. 7, τχ. 82 (Δεκέμβριος 1961), σ. 427

«ΣΙΖΑΛ», Νέα Πορεία, τόμ. 7, τχ. 82 (Δεκέμβριος 1961), σ. 428

«ΕΒΕΜ», Νέα Πορεία, τόμ. 7, τχ. 82 (Δεκέμβριος 1961), σ. 428

«Κυλινδρόμυλοι-Κεραμοποιεία Αλλατίνη», Νέα Πορεία, τόμ. 7, τχ. 82 (Δεκέμβριος 1961), σ. 429

«Σοκολάτες, καραμέλες, κακάο Φλόκα», Νέα Πορεία, τόμ. 7, τχ. 82 (Δεκέμβριος 1961), σ. 430

«ΖΑΝΑΕ Ζύμαι Αρτοποιίας Νίκογλου», Νέα Πορεία, τόμ. 7, τχ. 82 (Δεκέμβριος 1961), σ. 431

«ΚΗΜ Δαμίγος και Σία», Νέα Πορεία, τόμ. 7, τχ. 82 (Δεκέμβριος 1961), σ. 431

«ΦΙΞ», Νέα Πορεία, τόμ. 7, τχ. 82 (Δεκέμβριος 1961), σ. 432

Μαυρουδής Ε., «Περιθώριο. Συζήτηση απ'αφορμή το δοκίμιο Το σημερινό συγγραφικό πρόβλημα», Νέα Πορεία, τόμ. 7, τχ. 82 (Δεκέμβριος 1961), σ. 413-415