Είστε εδώ

Βασιλειάδης Σ.Ι., «Στεφ. Χατζημιχελάκη, Διηγήματα», Νέα Πορεία, τόμ. 7, τχ. 82 (Δεκέμβριος 1961), σ. 420-422