Είστε εδώ

Μαυρουδής Ε., «Περιθώριο. Συζήτηση απ'αφορμή το δοκίμιο Το σημερινό συγγραφικό πρόβλημα», Νέα Πορεία, τόμ. 7, τχ. 82 (Δεκέμβριος 1961), σ. 413-415