Είστε εδώ

Φωτίου Γιώργος, «Το θέατρο. Θέατρο Παλλάς: Ωραία μου κυρία, Τόπο στα νειάτα, Τρελλό καλοκαίρι-Θέατρο Θεσσαλονίκης: Το φως του γκαζιού», Νέα Πορεία, τόμ. 7, τχ. 82 (Δεκέμβριος 1961), σ. 415-418