Είστε εδώ

«Βιβλία που λάβαμε», Νέα Πορεία, τόμ. 7, τχ. 82 (Δεκέμβριος 1961), σ. 422-423