Είστε εδώ

Γιαννόπουλος Αλκιβιάδης, «Περιθώριο. Πέτρος Σ. Σπανδωνίδης», Νέα Πορεία, τόμ. 7, τχ. 82 (Δεκέμβριος 1961), σ. 411-413