Είστε εδώ

Φιλόλογος, έτος 1992, τεύχος 70

(ανυπόγραφο), «Σημειώματα. Εν ψυχρώ και εκ προμελέτης», Φιλόλογος, τχ. 70 (Χειμώνας 1992), σ. 247-248

(ανυπόγραφο), «Σημειώματα. Περιφερειακά επιμορφωτικά κέντρα», Φιλόλογος, τχ. 70 (Χειμώνας 1992), σ. 248-251

Παπαδάκης Μανώλης Μιλτ., «Η αρχαία γλώσσα στο Γυμνάσιο. Ο προβληματισμός ενός δασκάλου», Φιλόλογος, τχ. 70 (Χειμώνας 1992), σ. 281-288

Κουτσιβίτης Βασίλειος Γ., «Η θεωρία της μετάφρασης στην Ελλάδα», Φιλόλογος, τχ. 70 (Χειμώνας 1992), σ. 289-300

Πούχα Χαρίκλεια, «Παράλληλα κείμενα (Έκφραση-Έκεθση και Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, Α΄ Λυκείου)», Φιλόλογος, τχ. 70 (Χειμώνας 1992), σ. 301-306

Αμβράζη Ελένη, «Φεμινιστική κριτική και γυναικεία γραφή», Φιλόλογος, τχ. 70 (Χειμώνας 1992), σ. 307-318

Μαυρόπουλος Θεόδωρος Γ., «Βιβλιοπαρουσίαση. Αριστείδη Ε. Κωνσταντινίδη, Οι ελληνικές λέξεις στην αγγλική γλώσσα», Φιλόλογος, τχ. 70 (Χειμώνας 1992), σ. 319-320

«Βιβλία που πήραμε. Περιοδικά», Φιλόλογος, τχ. 70 (Χειμώνας 1992), σ. 321

«Περιεχόμενα ΙΣΤ΄ τόμου», Φιλόλογος, τχ. 70 (Χειμώνας 1992), σ. 322-323

«Εκδόσεις Αριστοτέλειο Α. Γιαγκόπουλου – Ν. Ξανθόπουλου», Φιλόλογος, τχ. 70 (Χειμώνας 1992), σ. (οπισθόφυλλο)