Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Σημειώματα. Μέσα από αρχαία, βυζαντινά και λόγια κείμενα. Μια ανώφελη και επικίνδυνη πελαγοδρομία», Φιλόλογος, τχ. 70 (Χειμώνας 1992), σ. 245-247