Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Σημειώματα. Περιφερειακά επιμορφωτικά κέντρα», Φιλόλογος, τχ. 70 (Χειμώνας 1992), σ. 248-251