Είστε εδώ

Πούχα Χαρίκλεια, «Παράλληλα κείμενα (Έκφραση-Έκεθση και Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, Α΄ Λυκείου)», Φιλόλογος, τχ. 70 (Χειμώνας 1992), σ. 301-306