Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Σημειώματα. Εν ψυχρώ και εκ προμελέτης», Φιλόλογος, τχ. 70 (Χειμώνας 1992), σ. 247-248